LV. 2
GP 19

【心得】WWZ-文檔所有位置 共254個文檔

樓主 Sun popobb123
分享我自己找到的文檔位置,到現在為止一共找了254個文檔.

圖有點多所以我分開第1-2章、3-4章及5-7章.

1-2章在1樓,第3-4章在2樓,第5-7章在6樓.

文檔的樣子

第1-2章


1-1   第一章 : 紐約         天旋地轉   14文檔位置


1-2   第一章 : 紐約         井底之蛙   10個文檔位置
1-3   第一章 : 紐約         出生入死   12個文檔位置
1-4   第一章 : 紐約         水中亡者   14個文檔位置
2-1   第二章 : 耶路撒冷     開顱手術   個文檔位置
2-2   第二章 : 耶路撒冷     死海漫步   11個文檔位置


2-3   第二章 : 耶路撒冷     技術支援   個文檔位置


板務人員: