LV. 5
GP 13

RE:【問題】轉生丹

樓主 FA fang116
趙雲轉生丹:105副本隱王

曹操轉生丹:F9巴豆妖大放送

賈詡轉生丹:地下皇陵

許堵轉生丹:活動 決戰邪馬台

關羽轉生丹:柴桑區王  阿北一號

呂布轉生丹:會稽區王  天照 / 活動 赤壁總動員

張飛轉生丹:洛陽爭鬥圖章NPC

夏侯惇轉生丹:軍團演習戰板務人員:歡迎申請板主