LV. 9
GP 85

北海-【77列傳】張飛(技能.三種特性)

樓主 GirlsGener GirlsGener

跟董卓一樣 屬於挑戰類的英雄副本 要把他打到快趴用補抓的

後排會有武器架跟盔甲架 要有遠攻的打掉 不然張飛攻擊會升級跟物理魔法攻擊無效

打到一半張鐵手會跑出來幫打 會放火藥架並引爆 滿痛的

不過打到一半他就會跑掉 跟董白一樣 不確定能不能抓

裝備不夠好的建議就是組隊去打

開到這隻的特性是武勇 大陸貨的特性

推測應該跟關羽一樣有三種特性 武勇 身先士卒 跟一個張飛特有的(?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

果然跟我猜的一樣 張飛有三種特性 武勇  身先士卒 跟一個自己特有的越戰越勇
      
板務人員:歡迎申請板主