LV. 48
GP 7k

RE:【情報】EVO2015 比賽(台灣選手名單)

樓主 賽亞人 smoai
除此之外台灣玩家今年參賽人數共11人也是史上最多了⋯⋯

以下EVO 2015 Pools 資料

台灣玩家的Pool

A12 Yaoren Yang (Kdit ren) 阿仁
A27 Tim Ko  台灣GG玩家小胖
B15 Wan ching (Cheng Alien ju)
C2 Feng-chuan Wu
C18 Fu-pin Kao  RB
D5 Chen Hsueh-yi
D21 Hsu Wei -ting
E21 Yu-lin Hsiang (Avermedia gamerbee) 小向
E24 Ash Huang (Vetash) 公館大

全部的 Pool
http://evo2015.s3.amazonaws.com/brackets/index.html
可以搜尋名字的頁面
板務人員: