LV. 1
GP 119

【分享】三服跑跑賽道總整理(巴哈Ver.)

樓主 小和 C12261234
GP31 BP-
前言:
玄密大師該帖的賽道整理已停更 連結: https://kartinfo.me/thread-1090-1-1.html
此文是小弟我整理出最新的賽道資訊文。
三服賽道不統一,賽道圖來源 : 台服&國服遊戲畫面、單機版、카트라이더/트랙、跑跑資訊站。
願在巴哈能夠使此份淵遠的賽道總整理更臻完美更臻茁壯
真心期望賽道資料的完整存續也歡迎各位提供資料、提點、校正。
希望跑跑賽道整理可以得到大家的支持!!!

Ps : 在資訊站上個人也創作同樣一篇的賽道整理 和資訊站Ver.唯一不同在於顏色賽道性質 其餘內容一概相同~

更新歷史(Updated History) :
註: 因本人是後期開始整理,因此早期歷史已不可考,由刀劍主題改版開始記錄。

2018.7.5 更新:刀劍主題改版!
2018.7.19 更新 : TF追加龍之路、雲中峽谷。
2018.9.20 更新:新增韓/國服刀劍新賽道,國服6張賽道。
2018.10.12 更新:TF追加"刀劍 雙龍"。
2018.10.26 更新:TF新增"工廠 危險的運載所"。
2018.10.27 更新:GF新增"工廠 可疑的蒸汽裝置"。
2018.11.16 更新:GF新增市政府廣場、TF新增 遊樂園360度高塔。
2018.12.13 更新:神域主題賽道改版。
2019.1.18 更新:國服、台服改版神域主題。
2019.2.22 更新 : TF追加諸神世界、光之路。
2019.3.29 更新:三服同步更新4張新賽道,GF追加共計10張圖!
2019.4.12 更新 :  TF追加一張圖 "童話森林中沉睡的巨人"。
2019.5.31 更新 : TF新增 城堡華麗浴缸、中華 龍之運河。
2019.7.5 更新:TF新增 中華 晴空萬里的西湖、遊樂園 刺激破百軌道特急。
2019.7.8 更新 : GF追加 海濱賽道。
2019.7.11 更新 : HF第二彈神域改版 追加2張新圖!顏色賽道性質(底色) :
無底色=一般、正方向
紅底=反方向(Reverse)
綠底=瘋狂賽道(Crazy)
藍底=跑跑人賽道
灰底=隱藏賽道(特殊案例:無底色則此服開放選圖,例:城鎮噴泉廣場)

HF(韓服)、TF(台服)、GF(國服/陸服)

O(已開放)、X(未開放)
森林(포레스트) - HF(20)、TF(17)、GF(17)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
森林木桶 6.0 KM O O O
森林山谷 7.5 KM O O O
森林蘑菇洞穴 5.2 KM O O O
森林髮夾彎 9.2 KM O O O
森林奇石 5.4 KM O O O
森林瀑布 4.4 KM O O O
森林游擊場 6.6 KM O O O
森林恐怖空中吊橋 9.2 KM O O O
森林迷幻的下坡道 7.2 KM O O O
森林幸福熊貓村 6.0 KM O X O
森林大山嶺牧羊場 8.4 KM O O O
森林風之蓬萊山 5.0 KM O X X
森林木桶(反) 6.0 KM O O O
森林山谷(反) 7.5 KM O O X
森林蘑菇洞穴(反) 5.2 KM O O X
森林髮夾彎(反) 9.2 KM O O O
森林奇石(反) 5.4 KM O O O
森林瀑布(反) 4.4 KM O O O
森林幸福熊貓村(反) 6.0 KM O X O
森林瘋狂山谷 7.5 KM O O O


沙漠(사막) - HF(17)、TF(15)、GF(12)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
沙漠市場 5.4 KM O O O
沙漠綠洲 6.0 KM O O O
沙漠金字塔 6.3 KM O O O
沙漠地獄沙丘 5.1 KM O O O
沙漠水庫 6.6 KM O O O
沙漠旋轉工地 8.2 KM O O O
沙漠渠道 7.4 KM O O O
沙漠人面獅身 6.6 KM O O X
沙漠遺跡2 6.3 KM O O O
沙漠驚人的恐龍遺跡 7.4 KM O O O
沙漠市場(反) 5.4 KM O O X
沙漠綠洲(反) 6.0 KM O O X
沙漠金字塔(反) 6.3 KM O X X
沙漠地獄沙丘(反) 5.1 KM O X X
沙漠水庫(反) 6.6 KM O O O
沙漠旋轉工地(反) 8.2 KM O O X
沙漠瘋狂綠洲 6.0 KM O O O
沙漠 跑跑人綠洲 6.0 KM X X O


城鎮(빌리지) - HF(27)、TF(25)、GF(25)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
城鎮環道 6.9 KM O O O
城鎮運河 4.8 KM O O O
城鎮高速公路 7.4 KM O O O
城鎮公路 5.3 KM O O O
城鎮水路 6.0 KM O O O
城鎮手指 6.0 KM O O O
城鎮水上翹翹板 7.4 KM O O O
城鎮鐘樓 6.3 KM O O O
城鎮噴泉廣場 6.3 KM O O O
城鎮天下第一關 7.8 KM O O O
城鎮命運之橋 9.4 KM O O O
城鎮手指2 7.6 KM O O O
殘破的城鎮中心 6.3 KM O O O
城鎮村落九份 5.5 KM O O X
城鎮高速公路2 7.2 KM O O O
城鎮南山 8.2 KM O O O
城鎮水壩上的對決 7.5 KM O O O
殘破的城鎮手指 6.0 KM O X X
城鎮環道(反) 6.9 KM O X X
城鎮運河(反) 4.8 KM O O O
城鎮高速公路(反) 7.4 KM O O O
城鎮公路(反) 5.3 KM O O O
城鎮水路(反) 6.0 KM O O O
城鎮手指(反) 6.0 KM O O O
城鎮鐘樓(反) 6.3 KM O O O
城鎮瘋狂運河 4.8 KM O O O
城鎮 跑跑人運河 4.8 KM X X O
城鎮鐘樓運河(反) 4.8 KM O O O


冰河(아이스) - HF(17)、TF(17)、GF(16)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
冰河企鵝島 6.6 KM O O O
冰河晶洞穴 6.0 KM O O O
冰河墓地 5.8 KM O O O
冰河裂谷 7.5 KM O O O
冰河 冰山極速 6.3 KM O O O
冰河 冰山滑雪場 10.0 KM O O O
冰河破碎的冰山 8.6 KM O O O
冰河 冰山企鵝戰士 7.2 KM O O O
冰河 冰山停機坪飛越 9.4 KM O O O
冰河 冰山冬季訓練場 8.6 KM O O O
冰山驚險的越野滑雪 5.6 KM O O O
冰河企鵝島(反) 6.6 KM O O X
冰河晶洞穴(反) 6.0 KM O O O
冰河墓地(反) 5.8 KM O O O
冰河裂谷(反) 7.5 KM O O O
冰河 冰山極速(反) 6.3 KM O O O
冰河瘋狂企鵝島 6.6 KM O O O


墓園(공동묘지) - HF(10)、TF(10)、GF(9)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
墓園神祕修道院 6.3 KM O O O
墓園幽靈鬼域 5.7 KM O O O
墓園恐怖之路 6.3 KM O O O
墓園骷髏手指 6.3 KM O O O
墓園幽靈峽谷 7.5 KM O O O
墓園魔王的邀請 7.8 KM O O O
墓園幽暗的蝙蝠城 6.3 KM X O X
墓園骷髏祭壇 5.9 KM O O O
墓園骷髏城大探險 10.5 KM O O O
墓園骷髏手指(反) 6.3 KM O X X
墓園幽靈峽谷(反) 7.5 KM O O O


礦山(광산) - HF(11)、TF(10)、GF(9)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
礦山瀑布 6.6 KM O O O
礦山寶石開採場 7.5 KM O O O
礦山岩漿洞 5.4 KM O O O
礦山曲折滑坡 5.2 KM O O O
礦山奪魂鐵道 6.6 KM O O O
礦山熔岩小徑 5.7 KM O O O
礦山危險的精煉廠 9.8 KM O O O
礦山雲霄飛車 6.0 KM O O O
礦山捷徑探險 6.7 KM O O O
礦山寶石開採場(反) 7.5 KM O O X
礦山岩漿洞(反) 5.4 KM O X X


月光(문힐시티) - HF(8)、TF(10)、GF(9)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
月光鐵路 6.9 KM O O O
月光水城 6.8 KM O O O
月光環道 6.3 KM O O O
月光隧道 6.0 KM O O O
月光未完成大樓 5.7 KM O O O
月光遺落的地下巷道 8.2 KM O O O
月光地下鐵大逃亡 5.6 KM O O O
月光飆風台北城 7.9 KM X O X
月光市政府廣場 7.9 KM O X O
月光鐵路(反) 6.9 KM X X O
月光水城(反) 6.8 KM X O X
月光未完成大樓(反) 5.7 KM X O X


太空(노르테유) - HF(18)、TF(14)、GF(15)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
太空立橋 6.0 KM O O O
太空驛站 5.1 KM O O O
太空戰鬥飛行場 7.8 KM O O O
太空險道 6.3 KM O O O
太空懸空分岔跑道 3.9 KM O O O
太空彈跳 5.4 KM O O O
太空蜿蜒跑道 8.8 KM O O O
太空宇宙船賽道 6.0 KM O O O
太空加速區占領作戰 6.6 KM O O O
太空加速跳台 5.7 KM O O O
太空窒息隧道逃脫 5.4 KM O O O
太空立橋(反) 6.0 KM O O O
太空驛站(反) 5.1 KM O X X
太空險道(反) 6.3 KM O X X
太空懸空分岔跑道(反) 3.9 KM O O O
太空彈跳(反) 5.4 KM O O O
太空宇宙船賽道(反) 6.0 KM O X O
太空加速區占領作戰(反) 6.6 KM O X X


工廠(팩토리) - HF(15)、TF(12)、GF(12)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
工廠探險開始 6.3 KM O O O
工廠任性的布羅帝 5.6 KM O O O
工廠傻瓜陷阱 7.5 KM O O O
工廠砰砰砰大冒險 6.9 KM O O O
工廠巨大齒輪的威脅 5.8 KM O O O
工廠未完成第五禁區 5.7 KM O O O
工廠中的雙工廠 8.2 KM O O O
工廠推進器的秘密工廠 6.3 KM O O O
工廠危險的運載所 6.0 KM O O O
工廠可疑的蒸汽裝置 5.4 KM O X O
工廠探險開始(反) 6.3 KM O O X
工廠任性的布羅帝(反) 5.6 KM O O X
工廠砰砰砰大冒險(反) 6.9 KM O X X
工廠巨大齒輪的威脅(反) 5.8 KM O X X
工廠瘋狂探險開始 6.3 KM O O O
工廠 跑跑人探險 6.3 KM X X O


黃金文明(황금문명) - HF(9)、TF(9)、GF(8)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
黃金文明 勇闖黃金城 5.4 KM O O O
黃金文明 危機四伏 5.7 KM O O O
黃金文明 大怒神 5.7 KM O O O
黃金文明 黃金座標 7.2 KM O O O
黃金文明 傳說熔爐 6.0 KM O O X
黃金文明 阿茲特克 6.3 KM O O O
黃金文明 笑傲飛鷹 5.4 KM O O O
黃金文明 危險機關 8.5 KM O O O
黃金瘋狂文明之大怒神 5.7 KM O O O


城堡(대저택) - HF(7)、TF(7)、GF(6)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
城堡玩具的天堂 6.0 KM O O O
城堡冒煙廚房 5.4 KM O O O
城堡隱藏的密室 9.0 KM O O O
城堡路易的密室 6.0 KM O O O
城堡路易的書房 5.8 KM O O X
城堡華麗浴缸 5.4 KM O O O
城堡路易的庭院 6.0 KM O O O


海盜(해적) - HF(13)、TF(9)、GF(9)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
海盜危機大逃亡 6.9 KM O O O
海盜懸崖上的決鬥 8.8 KM O O O
海盜刺激的高空飛行 6.9 KM O O O
海盜的祕寶 8.8 KM O O O
海盜暈眩碼頭 6.9 KM O O O
海盜要塞瞭望塔 8.0 KM O O O
海盜鯊魚島的秘密 9.5 KM O O O
海盜風暴 7.5 KM O X O
海盜 海賊船寶物奪取 6.9 KM O X X
海盜危機大逃亡(反) 6.9 KM O O O
海盜懸崖上的決鬥(反) 8.8 KM O O X
海盜刺激的高空飛行(反) 6.9 KM O X X
海盜風暴(反) 7.5 KM O X X


童話(동화) - HF(10)、TF(8)、GF(7)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
童話青蛙澡堂 6.6 KM O O O
童話木馬樂園 5.1 KM O O O
童話奇幻世界之門 9.2 KM O O O
童話藍寶與魔豆 9.6 KM O O O
童話撲克牌的迷宮仙境 6.3 KM O O O
童話魔女之城 8.6 KM O O O
童話森林中沉睡的巨人 7.2 KM O O O
童話刺藤妖怪出現 6.3 KM O X X
童話青蛙澡堂(反) 6.6 KM O X X
童話木馬樂園(反) 5.1 KM O O X


精靈(님프) - HF(5)、TF(4)、GF(4)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
精靈神木的捷徑 5.4 KM O O O
精靈部落的邀請 6.0 KM O O O
精靈海底城的秘密 13.4 KM O O O
精靈月光庭園 8.2 KM O O X
精靈木桶驚險跳躍 6.1 KM O X O


機械戰爭(메카닉) - HF(3)、TF(2)、GF(2)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
機械戰爭 失落都市 8.4 KM O O O
機械戰爭 前線戰場 6.0 KM O O O
機械戰爭 隱藏逃生路 6.9 KM O X X


WKC - HF(7)、TF(8)、GF(7)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
WKC 上海F1賽道 7.2 KM O O O
WKC 韓國F1賽道 8.7 KM O O O
WKC 新加坡F1賽道 9.2 KM O O O
WKC 越野拉力賽道 6.4 KM O O O
WKC 巴西F1賽道 8.2 KM O O O
WKC 澳洲F1賽道 7.4 KM O O O
WKC 日本F1賽道 8.5 KM X O O
WKC 瘋狂10 3.3 KM O O X


布羅帝(브로디) - HF(4)、TF(4)、GF(4)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
布羅帝 能量生產機 5.0 KM O O O
布羅帝 能量的來源 7.3 KM O O O
布羅帝 秘密的研究所 10.5 KM O O O
布羅帝 壓力工廠 5.3 KM O O O


中華(차이나) - HF(12)、TF(12)、GF(15)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
中華 東方明珠 6.6 KM O O O
中華 激鬥紫禁城 6.3 KM O O O
中華 兵馬俑陵寢 7.4 KM O O O
中華 月光冰燈城 5.6 KM O O O
中華 胡同 9.6 KM O O O
中華 兵馬俑陵寢2 6.6 KM O O O
中華 東方明珠之夜 6.6 KM O O O
中華 拉薩 8.6 KM O O O
中華 黃山 6.7 KM O O O
中華 運動公園 5.5 KM O X X
中華 賽道練習場 5.4 KM O X O
中華 龍之運河 9.2 KM X O O
中華 晴空萬里的西湖 8.8 KM X O O
中華 無盡路 6.0 KM X X O
中華 瘋狂東方明珠 6.6 KM O O O
中華 跑跑人東方明珠 6.6 KM X X O


海濱(비치) - HF(8)、TF(8)、GF(7)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
海濱大道 9.9 KM O O O
海濱 海灘簡易車站 7.1 KM O O O
海濱水上飛機基地 9.3 KM O O O
海濱遊艇俱樂部 10.4 KM O O O
海濱貨櫃碼頭 7.0 KM O O X
海濱愉快的暑期假日 6.2 KM O O O
海濱 賽道9 3.5 KM O O O
海濱瘋狂貨櫃碼頭 7.0 KM O O O


1920 - HF(3)、TF(2)、GF(3)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
1920 車站的奔馳 8.6 KM O O O
1920 奇怪的蒸氣加工廠 9.5 KM O O O
1920 危險飛機場 10.5 KM O X O


樂園廣場(놀이동산) - HF(2)、TF(2)、GF(1)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
遊樂園 360度高塔 6.9 KM O O O
遊樂園 刺激破百軌道特急 7.9 KM O O X侏儸紀(쥐라기) - HF(5)、TF(4)、GF(5)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
侏儸紀 恐龍島的拓荒邀請 7.2 KM O O O
侏儸紀 恐龍島大冒險 8.4 KM O O O
侏儸紀 恐龍格鬥場 8.6 KM O O O
侏儸紀 火山歷險 6.3 KM O O O
侏儸紀 恐龍墓地 8.5 KM O X O


環遊世界(월드) - HF(12)、TF(12)、GF(13)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
世界 倫敦的夜晚 5.8 KM O O O
世界 巴黎的兜風 6.6 KM O O O
世界 希臘的假日 6.0 KM O O O
世界 紐約大疾走 6.9 KM O O O
世界 里約的村落 5.7 KM O O O
世界 義大利的旅行 7.5 KM O O O
世界 大遊走 7.9 KM O O O
世界 杜拜的市中心 8.4 KM O O O
世界 巴黎艾菲爾鐵塔 7.4 KM O O O
世界 巴西神聖殿堂 6.2 KM O O O
世界 比薩旋轉斜塔 4.7 KM O O O
世界 瘋狂希臘的假日 6.0 KM O O O
世界 跑跑人希臘 6.0 KM X X O


積木樂園(네모) - HF(6)、TF(6)、GF(6)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
積木樂園 玩具禮物工廠 6.2 KM O O O
積木樂園 聖誕老人的秘密基地 8.2 KM O O O
積木樂園 積木村莊 7.2 KM O O O
積木樂園 梅蒂兒的藏身處 6.0 KM O O O
積木樂園 鋼鐵熔爐 8.7 KM O O O
積木樂園 咕咕巢穴 7.8 KM O O O


刀劍(도검) - HF(5)、TF(5)、GF(5)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
刀劍 月下門 5.3 KM O O O
刀劍 野外修練館 7.1 KM O O O
刀劍 龍之路 5.1 KM O O O
刀劍 雲中峽谷 8.2 KM O O O
刀劍 雙龍 10.0 KM O O O


神域(신화) - HF(6)、TF(4)、GF(4)

賽道名稱 賽道圖 公里 HF TF GF
神域 奧汀神殿 8.3 KM O O O
神域 諸神世界 6.9 KM O O O
神域 不滅的火焰 5.3 KM O O O
神域 光之路 6.1 KM O O O
神域 挑戰殿堂 7.5 KM O X X
神域 次元之門 6.5 KM O X X


賽道計量數總和(TOTAL) : 274張/HF(260)、TF(236)、GF(230)絕版賽道:


舊型主題
賽道名稱 賽道圖 公里
城鎮上海F1賽道 7.2 KM
城鎮韓國F1賽道 8.7 KM
冰河 冰山恐懼之峰 6.7 KM
沙漠金字塔 5 Laps 10.5 KM
童話Hello Kitty樂園 5.1 KM
WKC 印尼F1賽道 8.8 KM喜羊羊主題
賽道名稱 賽道圖 公里
喜羊羊 狼堡營救 6.6 KM
喜羊羊 羊村風光 8.2 KM
喜羊羊 羊羊峽谷 8.6 KM


變形金剛主題


賽道名稱 賽道圖 公里
格威龍的地球攻擊計畫 8.6 KM
博派秘密基地 8.4 KM
賽博坦行星的秘密(舊) 10.5 KM
賽博坦行星的秘密(新) 7.6 KM


搶旗模式(隨機復刻)
森林 隱密的草原
沙漠 戰場
城鎮 競技場
冰河 洞穴旋律的傳說
墓園 骷髏大亂鬥
刀劍 天下武林比武場


機械戰爭(魔王模式)
機械戰爭反擊開始
機械戰爭兩大災難
機械戰爭最終戰場


遊樂園大逃殺
備註 :
-以上資料由本人自行整理
-如要轉載本篇資料,請先告知本人
-最後感謝你們的觀看及支持!

最後更新 : 2019.7.11
31
-
未登入的勇者,要加入討論嗎?
板務人員:

1215 筆精華,07/11 更新
一個月內新增 0
歡迎加入共同維護。


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】