LV. 10
GP 104

RE:【問題】[手套的選擇] 極速/ 會心/最大爆擊/ 最小爆擊/屬性

樓主 der3318
GP30 BP-
先談談一階段攻速對輸出的幫助:
假設原本只能達到更快(3),使用極速之後變為非常快(2)
延遲的時間由變為原本的12/13倍
意思是單位時間內,攻擊的次數會增加8.33%
單位時間內的總輸出將變為1.0833(倍)

依原本身上主屬的總%數,來討論極速手套的等效主屬%
(此處忽略副屬效益,會有小小的誤差,但不會與以下理論差距太多)
全身總主屬%為50%時,極速的效果約相當於增加12.50%的主屬
全身總主屬%為100%時,極速的效果約相當於增加16.66%的主屬
全身總主屬%為150%時,極速的效果約相當於增加20.83%的主屬
全身總主屬%為200%時,極速的效果約相當於增加25.00%的主屬
全身總主屬%為250%時,極速的效果約相當於增加29.16%的主屬
全身總主屬%為300%時,極速的效果約相當於增加33.32%的主屬
全身總主屬%為350%時,極速的效果約相當於增加37.49%的主屬
全身總主屬%為400%時,極速的效果約相當於增加41.65%的主屬


很明顯,9%主屬沒辦法與極速這個技能相比
因此「選項1」優於「選項5」是非常明確的至於會心的部分,因為影響的條件很多(包含平均爆傷、爆擊率)
會心換算過後的等效的屬主屬%,在此直接以表格呈現,不多做理論的敘述
由左、上、右三個面向對照,找到的%數,即為會心手套在這個狀況下對應的主屬%數

  
  
平   均  爆  擊   傷  害
  
  
  
  
35%
  
  
40%
  
  
45%
  
  
50%
  
  
55%
  
  
60%
  
  
65%
  
  
70%
  
  
75%
  
  
80%
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
%
  
  
  
  
50%
  
  
8.3%
  
  
8.0%
  
  
7.8%
  
  
7.5%
  
  
7.3%
  
  
7.0%
  
  
6.8%
  
  
6.6%
  
  
6.4%
  
  
6.3%
  
  
100%
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
12.5%
  
  
12.7%
  
  
12.8%
  
  
12.9%
  
  
13.0%
  
  
13.1%
  
  
13.2%
  
  
13.3%
  
  
13.4%
  
  
13.5%
  
  
90%
  
  
12.0%
  
  
12.2%
  
  
12.4%
  
  
12.6%
  
  
12.8%
  
  
12.9%
  
  
13.1%
  
  
13.2%
  
  
13.4%
  
  
13.5%
  
  
80%
  
  
11.4%
  
  
11.7%
  
  
12.0%
  
  
12.2%
  
  
12.5%
  
  
12.7%
  
  
12.9%
  
  
13.1%
  
  
13.3%
  
  
13.5%
  
  
70%
  
  
  
  
100%
  
  
11.1%
  
  
10.7%
  
  
10.3%
  
  
10.0%
  
  
9.7%
  
  
9.4%
  
  
9.1%
  
  
8.8%
  
  
8.6%
  
  
8.3%
  
  
100%
  
  
16.7%
  
  
16.9%
  
  
17.1%
  
  
17.2%
  
  
17.4%
  
  
17.5%
  
  
17.7%
  
  
17.8%
  
  
17.9%
  
  
18.0%
  
  
90%
  
  
16.0%
  
  
16.3%
  
  
16.5%
  
  
16.8%
  
  
17.0%
  
  
17.2%
  
  
17.4%
  
  
17.6%
  
  
17.8%
  
  
18.0%
  
  
80%
  
  
15.3%
  
  
15.6%
  
  
16.0%
  
  
16.3%
  
  
16.6%
  
  
16.9%
  
  
17.2%
  
  
17.4%
  
  
17.7%
  
  
17.9%
  
  
70%
  
  
  
  
150%
  
  
13.9%
  
  
13.4%
  
  
12.9%
  
  
12.5%
  
  
12.1%
  
  
11.7%
  
  
11.4%
  
  
11.0%
  
  
10.7%
  
  
10.4%
  
  
100%
  
  
20.9%
  
  
21.1%
  
  
21.4%
  
  
21.6%
  
  
21.7%
  
  
21.9%
  
  
22.1%
  
  
22.2%
  
  
22.4%
  
  
22.5%
  
  
90%
  
  
20.0%
  
  
20.4%
  
  
20.7%
  
  
21.0%
  
  
21.3%
  
  
21.5%
  
  
21.8%
  
  
22.0%
  
  
22.3%
  
  
22.5%
  
  
80%
  
  
19.1%
  
  
19.5%
  
  
20.0%
  
  
20.4%
  
  
20.8%
  
  
21.1%
  
  
21.5%
  
  
21.8%
  
  
22.1%
  
  
22.4%
  
  
70%
  
  
  
  
200%
  
  
16.7%
  
  
16.1%
  
  
15.5%
  
  
15.0%
  
  
14.5%
  
  
14.1%
  
  
13.6%
  
  
13.2%
  
  
12.9%
  
  
12.5%
  
  
100%
  
  
25.1%
  
  
25.4%
  
  
25.6%
  
  
25.9%
  
  
26.1%
  
  
26.3%
  
  
26.5%
  
  
26.7%
  
  
26.9%
  
  
27.0%
  
  
90%
  
  
24.0%
  
  
24.4%
  
  
24.8%
  
  
25.2%
  
  
25.5%
  
  
25.8%
  
  
26.2%
  
  
26.4%
  
  
26.7%
  
  
27.0%
  
  
80%
  
  
22.9%
  
  
23.4%
  
  
24.0%
  
  
24.4%
  
  
24.9%
  
  
25.4%
  
  
25.8%
  
  
26.2%
  
  
26.6%
  
  
26.9%
  
  
70%
  
  
  
  
250%
  
  
19.4%
  
  
18.8%
  
  
18.1%
  
  
17.5%
  
  
16.9%
  
  
16.4%
  
  
15.9%
  
  
15.4%
  
  
15.0%
  
  
14.6%
  
  
100%
  
  
29.3%
  
  
29.6%
  
  
29.9%
  
  
30.2%
  
  
30.4%
  
  
30.7%
  
  
30.9%
  
  
31.1%
  
  
31.3%
  
  
31.5%
  
  
90%
  
  
28.0%
  
  
28.5%
  
  
29.0%
  
  
29.4%
  
  
29.8%
  
  
30.2%
  
  
30.5%
  
  
30.8%
  
  
31.2%
  
  
31.5%
  
  
80%
  
  
26.7%
  
  
27.3%
  
  
27.9%
  
  
28.5%
  
  
29.1%
  
  
29.6%
  
  
30.1%
  
  
30.5%
  
  
31.0%
  
  
31.4%
  
  
70%
  
  
  
  
300%
  
  
22.2%
  
  
21.4%
  
  
20.7%
  
  
20.0%
  
  
19.4%
  
  
18.8%
  
  
18.2%
  
  
17.6%
  
  
17.1%
  
  
16.7%
  
  
100%
  
  
33.5%
  
  
33.8%
  
  
34.2%
  
  
34.5%
  
  
34.8%
  
  
35.1%
  
  
35.3%
  
  
35.6%
  
  
35.8%
  
  
36.0%
  
  
90%
  
  
32.0%
  
  
32.6%
  
  
33.1%
  
  
33.6%
  
  
34.0%
  
  
34.5%
  
  
34.9%
  
  
35.3%
  
  
35.6%
  
  
36.0%
  
  
80%
  
  
30.5%
  
  
31.3%
  
  
31.9%
  
  
32.6%
  
  
33.2%
  
  
33.8%
  
  
34.4%
  
  
34.9%
  
  
35.4%
  
  
35.9%
  
  
70%
  
  
  
  
350%
  
  
  
25.0%
  
  
24.1%
  
  
23.3%
  
  
22.5%
  
  
21.8%
  
  
21.1%
  
  
20.5%
  
  
19.9%
  
  
19.3%
  
  
18.8%
  
  
100%
  
  
37.6%
  
  
38.1%
  
  
38.4%
  
  
38.8%
  
  
39.1%
  
  
39.4%
  
  
39.7%
  
  
40.0%
  
  
40.3%
  
  
40.6%
  
  
90%
  
  
36.0%
  
  
36.6%
  
  
37.2%
  
  
37.8%
  
  
38.3%
  
  
38.8%
  
  
39.2%
  
  
39.7%
  
  
40.1%
  
  
40.5%
  
  
80%
  
  
34.3%
  
  
35.2%
  
  
35.9%
  
  
36.7%
  
  
37.4%
  
  
38.0%
  
  
38.7%
  
  
39.3%
  
  
39.8%
  
  
40.4%
  
  
70%
  
  
  
  
400%
  
  
27.8%
  
  
26.8%
  
  
25.9%
  
  
25.0%
  
  
24.2%
  
  
23.4%
  
  
22.7%
  
  
22.1%
  
  
21.4%
  
  
20.8%
  
  
100%
  
  
41.8%
  
  
42.3%
  
  
42.7%
  
  
43.1%
  
  
43.5%
  
  
43.8%
  
  
44.2%
  
  
44.5%
  
  
44.8%
  
  
45.1%
  
  
90%
  
  
40.0%
  
  
40.7%
  
  
41.4%
  
  
42.0%
  
  
42.5%
  
  
43.1%
  
  
43.6%
  
  
44.1%
  
  
44.5%
  
  
45.0%
  
  
80%
  
  
38.2%
  
  
39.1%
  
  
39.9%
  
  
40.7%
  
  
41.5%
  
  
42.3%
  
  
43.0%
  
  
43.6%
  
  
44.3%
  
  
44.9%
  
  
70%
  
  
  
  
450%
  
  
30.6%
  
  
29.5%
  
  
28.4%
  
  
27.5%
  
  
26.6%
  
  
25.8%
  
  
25.0%
  
  
24.3%
  
  
23.6%
  
  
22.9%
  
  
100%
  
  
46.0%
  
  
46.5%
  
  
47.0%
  
  
47.4%
  
  
47.8%
  
  
48.2%
  
  
48.6%
  
  
48.9%
  
  
49.3%
  
  
49.6%
  
  
90%
  
  
44.0%
  
  
44.8%
  
  
45.5%
  
  
46.2%
  
  
46.8%
  
  
47.4%
  
  
47.9%
  
  
48.5%
  
  
49.0%
  
  
49.5%
  
  
80%
  
  
42.0%
  
  
43.0%
  
  
43.9%
  
  
44.8%
  
  
45.7%
  
  
46.5%
  
  
47.3%
  
  
48.0%
  
  
48.7%
  
  
49.4%
  
  
70%
  

大致來說,在各種情況下,會心與極速的等效主屬%都是相當接近的
沒辦法明確告訴您哪一個較有優勢
但可以確定的是,會心的效果也是遠超過9%主屬的(表中低於9%的狀況寥寥無幾)
因此「選項2」優於「選項5」也是無庸置疑的

另外3、4選項的部分,因您未明確提供增加的爆傷%數
故在此不多作論述總結:
一、
固定攻速或已達頂速者,優先選擇會心手套
若未達頂速,則會心與極速兩者都可以考慮
15%的手套,可以直接捨去,因為效益沒法與上述兩者相匹敵

二、
板上已有完整整理過的文章,您可以自行搜尋查看

三、
增加一階段的攻速(由差一階段 到 變成頂速),總輸出會比原本增加8.33%

如有錯誤,還請多包容,謝謝!
數據來源:列式並由電腦計算之結果

30
-
未登入的勇者,要加入討論嗎?
板務人員:

5631 筆精華,前天 更新
一個月內新增 12
歡迎加入共同維護。


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】